מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה באוגוסט 2016

 1. מדיניות הפרטיות של מעסיקולוג מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, ומופיעה בעמוד נפרד לטובת נוחות המשתמש בלבד.
 2. מעסיקולוג רואה חשיבות רבה בפרטיות המשתמש באתר האינטרנט אותו היא מפעילה בכתובת: www.maasikolog.co.il (להלן: האתר), ומדיניות הפרטיות תסייע להבין מהו המידע הנשמר במעסיקולוג ומהו אופן השימוש הנעשה בו.
 3. כל שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור הן בתנאי השימוש באתר והן במדיניות הפרטיות של מעסיקולוג.
 4. מעסיקולוג אינה מתחייבת שהאתר ו/או מאגר המידע הקשור בו יהיו חסינים מפני גישה ו/או שימוש ללא רשות מצד גורם כלשהו, ושחשיפתם עלולה לפגוע בפרטיות המשתמש ו/או לגרום לו לנזק ישיר או עקיף.
 5. מעסיקולוג רשאית לעשות כל שימוש חוקי במידע כללי ללא זיהוי אישי על פעילות המשתמשים באתר, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים ולמפרסמים.
 6. מעסיקולוג מתחייבת שלא להעביר מידע אישי אודות המשתמש לצד שלישי, אלא במקרים הבאים:
  1. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין מעסיקולוג, אשר תחייב חשיפת פרטים אודות המשתמש.
  2. במקרה של הפרה או ניסיון להפרה של תנאי השימוש באתר ו/או החוק בעת השימוש באתר.
  3. במקרה בו ניתן צו שיפוטי ו/או צו מטעם רשות מוסמכת שיורה על מסירת פרטי משתמש ו/או מידע אודות משתמש לצד שלישי.
  4. במקרה בו הנהלת האתר תמכור ו/או תעביר את פעילות האתר או חלק ממנה לצד שלישי, לרבות במקרה של מיזוג פעילות מעסיקולוג עם צד שלישי.
 7. מעסיקולוג עושה שימוש בשירותים של צדדים שלישיים, בהם שירותים הניתנים באמצעות תוספים של וורדפרס (WordPress Plugins) המאפשרים בין היתר לזהות את כתובת ה-IP של המשתמש, את המיקום הגיאוגרפי שלו ואת העמודים בהם צפה, וכן שירותים טכנולוגיים כמפורט להלן: 
  • שירותי גוגל אדסנס (Google Adsense) - גוגל אוספת מידע אודות משתמשים באתר, מבלי לחשוף נתונים מזהים ו/או אישיים ו/או פרטיים, לצורך התאמת התכנים המוצגים בשטחי הפרסום שמוקצים לה באתר על פי הרגלי הגלישה של המשתמש. לפיכך, השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות הכללית של גוגל.
  • שירותי גוגל אנליטיקס (Google Analytics) - גוגל אוספת מידע סטטיסטי אודות משתמשים באתר, מבלי לחשוף נתונים מזהים ו/או אישיים ו/או פרטיים, כגון מספר העמודים בהם ביקר משתמש, מספר הצפיות של כלל המשתמשים בכל עמוד וכן סוג הדפדפן וסוג המכשיר באמצעותו בוצעה הגלישה באתר. לפיכך, השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של גוגל אנליטיקס.
  • שירותי הפיקסל של פייסבוק (Facebook Pixel) - פייסבוק אוספת מידע אודות משתמשים באתר, מבלי לחשוף נתונים מזהים ו/או אישיים ו/או פרטיים, לצורך פרסום מקוון מפולח תוך מעקב המרות וקהלים מותאמים אישית. לפיכך, השימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של פייסבוק.
  • לצפייה ברשימת החברות שמתאימות פרסומים בדפדפן ולפרטים נוספים - לחצו כאן.
  • יובהר כי באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים המתבצעים מעת לעת במדיניות הפרטיות של גוגל ופייסבוק בנוגע לשירותים המצוינים לעיל.
 8. מעסיקולוג וצדדים שלישיים מהם מעסיקולוג מקבלת שירותים עושים שימוש ב"עוגיות" (cookies), בין היתר לצורך התאמת תכני מודעות הפרסום באתר באמצעות שירות 'AdSense' של גוגל, וכן לצורך איסוף מידע ושימוש בו על מנת לספק שירותי מדידה ולפלח מודעות באמצעות שירות Pixel של פייסבוק. עוגיות הן קבצים הנוצרים על ידי הדפדפן ונשמרים בו, ומכילים מידע מגוון, כגון עמודים בהם מבקר המשתמש וזמן השהייה בהם.
 9. משתמש המעוניין לעיין במידע שנאסף אודותיו ו/או לתקן מידע זה ו/או להסיר מידע אודותיו מהמאגר של מעסיקולוג ו/או הוא חש שפרטיותו נפגעה כתוצאה מהשימוש באתר – יש לשלוח למעסיקולוג פנייה מפורטת בכתובת הדוא"ל: info@maasikolog.co.il. 


האמור לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד