תנאי השימוש באתר

עודכן לאחרונה באוגוסט 2016

 1. מעסיקולוג הנו אתר חדשות ומידע ייעודי למעסיקים.
 2. הכניסה, הגלישה והשימוש באתר מעסיקולוג בכתובת www.maasikolog.co.il (להלן: "האתר") ייחשבו להסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות, שהינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המהווים יחד הסכם בין מעסיקולוג לבין המשתמש באתר - לחצו כאן לצפייה במדיניות הפרטיות של מעסיקולוג
 3. מעסיקולוג רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ועל המשתמש מוטלת האחריות לבקר בדף זה על מנת לברר מהם תנאי השימוש העדכניים.
 4. המידע המופיע באתר מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is") ומעסיקולוג אינה מתחייבת להתאימו לצורכי המשתמש. המשתמש יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש בתכנים ובמידע המוצג באתר.
 5. שיתוף תוכן מכל סוג המופיע באתר ייעשה באמצעות לחיצה על אחד מכפתורי השיתוף המופיעים באתר ו/או באמצעות העברת קישור (לינק) לעמוד באתר, ואין להציג או לפרסם תכנים המופיעים באתר בכל דרך אחרת.
 6. על כל התכנים המופיעים באתר, הן המילוליים והן הוויזואליים, חלות זכויות יוצרים, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישור מפורש מראש ובכתב ממעסיקולוג.
 7. כל המידע הנמסר באתר מיועד לגולשי האתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד, ואין להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לשדר, לשכפל ולסחור במידע המוצג בו בכל צורה שהיא.
 8. האמור באתר ניתן כמידע בלבד, ואין לראות בו משום המלצה לנקיטת פעולה כלשהי.
 9. ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בתוכן המוצג באתר, ומעסיקולוג אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי ואחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על האמור באתר.
 10. על המשתמש מוטלת האחריות המלאה להיוועץ בגורמים המקצועיים הרלוונטיים לצורך שקילת נקיטת פעולה המסתמכת על האמור באתר, ואין לראות באמור באתר משום ייעוץ מקצועי או אחר.
 11. הגלישה באתר, השימוש באתר ובמידע המוצג בו וכן הסתמכות ישירה או עקיפה על האתר - לא ישמשו בסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר כנגד מעסיקולוג או מי מטעמה.
 12. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הוראות החוק או חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל – תכני הוראות החוק והפרסומים הרשמיים ייחשבו כנכונים ויש לראות בהם כמחייבים. יש לתת לתכנים באתר פרשנות העולה בקנה אחד עם האמור בחוק.
 13. מעסיקולוג רשאית לשנות את מבנה האתר, את תכניו, את עיצובו, את היקפו ואת זמינותו בכל עת וללא הודעה מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא אינה מחויבת בשמירת התכנים המופיעים באתר ו/או בגיבוי שלהם.
 14. מעסיקולוג לא מעניקה תמיכה טכנית למשתמש, ואינה מתחייבת לזמינות רציפה ללא תקלות ו/או הפרעות טכניות באתר. יובהר כי מעסיקולוג לא תהא אחראית לנזק, ישיר או עקיף, שנגרם עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
 15. המשתמש מתחייב לא לפרסם באתר תגובה המהווה הפרה של החוק או שהיא בניגוד לפסיקת מערכת המשפט ו/או בעלת אופי בלתי הולם ו/או שעלולה לפגוע ברגשות הציבור ו/או מעודדת פעילות שאינה חוקית ו/או בעלת אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי.   
 16. האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט נוספים, אשר נועדו לנוחות המשתמשים בלבד, ולחיצה עליהם מכפיפה את המשתמש לתנאי השימוש שנקבעו על ידי האתרים הנ"ל. למעסיקולוג אין כל אחריות לתקינות הקישורים ו/או לתקינות ולאמינות אתרים אלה ו/או לתכנים המופיעים בהם ו/או לעצם פעילותם. אין לראות בקישורים אלה המלצה, העדפה, אישור או מתן גושפקנה על ידי מעסיקולוג לאתרים המקושרים, לרבות לתוכנם ולמסרים המועברים בהם. כל נזק שייגרם כתוצאה מגלישה באתרים אלו – הנו על אחריות המשתמש בלבד.
 17. שטחי הפרסום באתר אינם מהווים המלצה לרכישת מוצר או להזמנת שירות כלשהו, ומעסיקולוג אינה אחראית על תוכן הפרסומות המופיעות באתר ועל מהימנותו, והמפרסם יישא באחריות הבלעדית לתוכן הפרסום המופיע באתר. מעסיקולוג אינה צד לכל סוג התקשרות עם הגורם המפרסם, ואינה נושאת כלל באחריות להתקשרות זו, הן ישירה והן עקיפה.
 18. הפרסומות המוצגות באתר הנן קניינן הרוחני של המפרסמים, ואין לעשות בהן שימוש המפר זכות זו.
 19. מעסיקולוג אינה אחראית לנזק, ישיר ועקיף, שייגרם כתוצאה משימוש טכני באתר ו/או כתוצאה מהורדת קבצים ו/או כתוצאה מחדירה זדונית של גורם חיצוני לאתר, ואינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין מפני גישה ו/או שימוש ללא רשות במידע המאוחסן באתר ובחשבונות הדוא"ל המשמשים לתקשורת עם המשתמשים ו/או לכל מידע אחר שחשיפתו עשויה לפגוע בפרטיות המשתמשים ו/או לגרום להם לנזקים.
 20. מעסיקולוג אינה אחראית על אמינות, נכונות, מהימנות ודיוק האמור בכתבות ובמאמרים המתפרסמים באתר מטעם גורם חיצוני, ששמו מופיע בגוף הכתבה או המאמר, והוא זה שנושא באחריות הבלעדית לכל התכנים המופיעים תחת שמו. יובהר כי מעסיקולוג אינה מבצעת בדיקת מהימנות ונכונות של האמור בתכנים מסוג זה, ובכל מקרה יש להביא בחשבון שייתכנו טעויות ואי דיוקים ואין להסתמך על האמור בכתבות ובמאמרים הנ"ל ו/או לראות בהם משום ייעוץ מקצועי או המלצה לנקיטת פעולה כלשהי. 
 21. מנוע החיפוש באתר נועד לנוחות המשתמש, ואין בהנגשת מנוע החיפוש באתר משום המלצה להסתמך על תוצאות החיפוש שלו ו/או על סדר הופעתן.
 22. יובהר כי למעסיקולוג אין שליטה על התכנים המוצגים במודעות הפרסום של חברת גוגל המופיעות באתר, והיא אינה אחראית על תכנים אלו בין במישרין בין בעקיפין. 
 23. כל מידע ו/או תוכן שיועבר על ידי משתמש למעסיקולוג או למי מטעמה ייחשב כמידע לא סודי וללא זכויות יוצרים, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
 24. מעסיקולוג רשאית לשלוח למשתמש הודעות הכוללות תכנים מהאתר ומידע שיווקי הנוגע למעסיקולוג ולגורמים שלישיים. בפני המשתמש עומדת האפשרות להורות על הפסקת קבלת הודעות אלה באמצעות הסרתו מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על הלינק המופיע בתחתית ההודעה. 
 25. מעסיקולוג שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה לאתר של משתמש ספציפי ו/או קבוצת משתמשים העלולים לדעתה לגרום לנזק כלשהו לאתר ו/או שגרמו לנזק כזה. 
 26. תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל, וחילוקי דעות הנוגעים לשימוש באתר ידונו אך ורק בבית משפט במחוז תל אביב-יפו.
 27. במקרה בו יתברר כי אחד או כמה מסעיפי תנאי השימוש באתר אינם ניתנים לאכיפה או שאין להם תוקף משפטי מחייב – יש לראות בסעיפים הללו כאילו נכתבו בנוסח בעל תכלית זהה, או לחלופין דומה, ובעל תוקף משפטי מחייב, בשינויים הדרושים.
 28. אין באמור בהסכם זה כדי לוותר על זכויות והגנות נוספות המוקנות למעסיקולוג ולמי מטעמה מכוח החוק, אף אם לא צוינו בתנאי השימוש.
 29. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מעסיקולוג או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן רווח בגין הפרה של תנאי השימוש באתר.

 האמור לעיל מתייחס לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד